în vederea ocuparii functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului patrimoniu-Directia patrimoniu. - Rezultat.

Inchide