DIRECŢIA BUGET, CONTABILITATE ŞI FISCALITATE
Birou Buget
Nr. 268/ 05.01.2012

ANUNŢ

 Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,am procedat la afişarea Proiectului Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2012 în data de 05 ianuarie 2012, la sediul Primăriei Municipiului Suceava.

            Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare referitoare la acesta până la data de 20.01.2012, la sediul Primăriei Municipiului Suceava, Biroul Buget- etajul I, camera 14.

 

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

Inchide