APLICAT - Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava

  •  Informare generală proiect - Cod SMIS 128093 .pdf
  •  Informare conferință de presă  09.10.2019 .pdf

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

 

 

 

 

 

 

 

Inchide