ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Suceava publică anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava, în baza art.VII din OUG nr.115/2023 – alin.(3) și art.VII alin.(7)/XI/XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ.

Funcțiile publice scoase la concurs:

Polițist local, clasa III, grad debutant, Serviciul ordine publică nr.1

Polițist local, clasa III, grad superior, Serviciul evidența persoanelor, instruire și administrativ

Data, ora și locul desfășurării probei suplimenare:

Proba suplimentară eliminatorie pentru verificarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, Stadionul Areni (sala de sport) din vecinătatea Primăriei municipiului Suceava, 01.07.2024, ora 9:00

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:

04.07.2024, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Suceava – B-dul  1 Mai nr.5A

Perioada de depunere a dosarelor 30.05.2024 -18.06.2024

 

Barem

Inchide