examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a angajaților contractuali din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public, care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului III 2021.
Condițiile de participare la examenul de promovare în treaptă profesională:
• să aibă cel puțin 3 ani vechime în treapta profesională aferentă funcției contractuale ocupate;
• să fi obținut cel puțin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
• să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv până în data de 25 noiembrie 2021, și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
- cerere de participare la examen;
- adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și treapta profesională în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe practice de către candidaţi, în data de 7 decembrie 2021, cu începere de la ora 10:00, la sediul Direcției Generale a Domeniului Public.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252. 


PRIMAR,
Ion Lungu 

 

Anunţ nr. 39579/19.11.2021

Inchide