ANUNŢ NR.32165/17.10.2016

pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor - casier debutant, examenul  de promovare  a persoanei  încadrate în funcţie contractuală de debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care şefii ierarhici au întocmit referat de evaluare individuală în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea periodei de debut.
Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe scrise.
Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:        
• 21 octombrie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
• 28  octombrie 2016, ora 1000 - proba scrisă.
Bibliografia este anexată prezentului anunţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.
Bibliografie

  PRIMAR

 ION LUNGU

Inchide