pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor - inspector de specialitate debutant, examenul  de promovare  a persoanei  încadrate în funcţie contractuală de debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care şefii ierarhici au întocmit referat de evaluare individuală în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea periodei de debut.

      Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe scrise.

      Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:        
• 29 noiembrie 2016, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
• 08  decembrie 2016, ora 10:00 - proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

Anunţ nr. 36978/23.11.2016

Bibliografie

 PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide