Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei locuinţe şi anexe cu regim mic de înălţime. Suprafaţa de teren proprietate privată reglementată urbanistic în PUZ este de 500 mp, identic cu pc 35288, situat în extravilanul municipiului Suceava, în extinderea străzii Victor Babeş.
Solicitant: BOGDAN GICU ( cerere nr. 22431/07.07.2011 )
 
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice din zonă pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – 15.12.2011, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide