ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SUCEAVA
 

PRIMAR - ION LUNGU

 • Cabinetul Primarului
 • Compartimentul Audit Public Intern
 • Serviciul Resurse Umane (Șef serviciu - Mirela Dziubinschi)
 • Direcția Generală Arhitect șef  (Arhitect șef - Ioan Lungu)
  • Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru și Administrativ (Director executiv - Cerasela Manuela Bejenar)
   • Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru și Fond Funciar (Șef serviciu - Xenia Vodă)
   • Serviciul Administrativ (Șef serviciu - Vasile Moscal)
  • Direcția Patrimoniu (Director executiv - Camelia Damian)
   • Serviciul Patrimoniu (Șef serviciu - Floarea Țurcanu)
    • Compartimentul Achiziții Publice
 • Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate (Director executiv - Elisabeta Văideanu)
  • Serviciul Buget și Finanțare Învățământ (Șef serviciu - Mirela Rodica Sofian Nicoară)
  • Serviciul Financiar, Contabilitate (Șef serviciu - Carmen Greceanu)
  • Serviciul Urmărire și Executare Silită (Șef serviciu - Doina Daniela Procopeț)
  • Serviciul Amenzi (Șef serviciu - Nicu Bogdan Clepș)
  • Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor (Șef serviciu - Gabriela Potorac)
  • Serviciul Fiscalitate Persoane Fizice (Șef serviciu - Irinel Otilia Viziteu)
  • Serviciul Fiscalitate Persoane Juridice (Șef serviciu - Viorica Nicolescu)
 • Direcția Poliţia Locală Suceava (Director executiv - Ovidiu Doroftei și Director executiv adjunct - Nicolae Maftei)
  • Serviciul Ordine Publică nr. 1 (Șef serviciu - Liviu Laurențiu Manoliu)
   • Formația de pază
  • Serviciul Ordine Publică nr. 2 (Șef serviciu - Constantin Romaniuc)
  • Serviciul Circulaţie (Șef serviciu - Didi Viziteu)
  • Serviciul Dispecerat (Șef serviciu - Adrian Marian Pașnicuțu)
  • Serviciul Evidenţa Persoanelor, Instruire şi Administrativ (Șef serviciu - Dinel Liviu Cuciureanu) 
  • Serviciul Control (Șef serviciu - Petruța Elena Sidoriuc)
   • Compartimentul Disciplina în Construcții
   • Compartimentul Mediu
   • Compartimentul Comercial

 

VICEPRIMAR - LUCIAN HARŞOVSCHI

 • Cabinet Viceprimar
 • Direcția Generală Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport (Director general - Dan Florentin Dura)
  • Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport (Director executiv - Georgeta Gabriela Lazăr)
   • Serviciul Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare (Șef serviciu - Simona Gabriela Strîmbeanu Iacoban
   • Serviciul Turism și Cultură (Șef serviciu - Cezar Paul Olariu)
    • Compartimentul Cinema Modern și Arta Ițcani
   • Serviciul Autoritatea Locală de Autorizare Transport (Șef serviciu - Marius Botârcă)
   • Serviciul autorizare activități comerciale (Șef serviciu - Ileana Amariei)
    • Compartimentul Stabilire și Regularizare Taxe
  • Direcția Tehnică și de Investiții (Director executiv - Neculai Liviu Frunzaru)
   • Serviciul Investiții, Energetic și de Utilități Publice (Șef serviciu - Ștefan Văideanu)
    • Unitatea Municipală de Monitorizare
   • Serviciul Administreare Străzi și Sistematizare Rutieră (Șef serviciu - Carmen Viorela Gavrilovici)
 • Direcția Generală a Domeniului Public (Director general - Marian Andronache și Director general adjunct - Virginia Lazăr)
  • Serviciul Administrativ (Șef serviciu - Cristian Grușcă)
  • Serviciul Spații Verzi (Șef serviciu - Remus Teodorovici)
   • Compartimentul Seră
   • Compartimentul Spații Verzi
  • Serviciul Întreținere, Reparații și Prestări Servicii (Șef serviciu - Eugen Andrei Bojoreanu)
   • Compartimentul Construcții
   • Compartimentul Atelier Mecanic și Tâmplărie
   • Compartimentul Salubrizare, Vidanjare
  • Serviciul “Parc Auto” (Șef serviciu - Liviu Florin Prepeliuc)
  • Serviciul Administrare Cimitire (Șef serviciu - Sergiu Vlad Mazureac)
  • Serviciul Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement (Șef serviciu - Vlad Petrișor Vieru)
   • Compartimentul Administrare Baza Sportivă Stadionul Areni
   • Compartimentul Administrare Baza Sportivă Patinoarul Artificial și Ștrand Ițcani
   • Compartimentul Administrare Zone de Agrement Tătărași și Râul Suceava
 • Direcția Generală Administrația Piețelor (Director general - Vasile Cristinel Curelușă)
  • Compartimentul control alimente de origine animală
  • Compartimentul urmărire și control încasări
  • Serviciul Întreținere, Reparații (Șef serviciu - Aurel Radiș)
  • Serviciul Administrativ (Șef serviciu - Ioana Raluca Păstrăv)
  • Serviciul Parcări Auto cu Autotaxare (Șef serviciu - Petru Paul Moșneguțu)
  • Serviciul Piețele Centrală și George Enescu (Șef serviciu - Ionel Sorin Chircea)
  • Serviciul Piețele Burdujeni, Ițcani și En Gross (Șef serviciu - Florin Dan Magherean)
  • Serviciul Complexul Comercial "Bazar" (Șef serviciu - Gheorghe Cusiac)
 • Direcția de Ecologizare (Director - Mihai Hostiuc)
  • Serviciul Ecologizare şi Gestionare Câini Fără Stăpân (Șef serviciu - Ion Gabriel Crap)
  • Serviciul Asociații de Proprietari (Șef serviciu - Otilia Florea)

 

VICEPRIMAR – TEODORA MUNTEANU

 • Cabinet viceprimar
  • Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă din cadrul Direcției Tehnice și de Investiții (Șef serviciu - Tiberiu Dragoș Lazăr)
  • Serviciul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit din cadrul Direcției Patrimoniu (Șef serviciu - Doina Ungurean)
   • Compartimentul Administrarea Centre Culturale

 

SECRETAR - IOAN CIUTAC

 • Direcţia de Asistenţă Socială (Director - Narcisa Marchitan)
  • Serviciul Autoritate Tutelară (Șef serviciu - Daniela Cojocaru-Vitovschi)
   • Compartimentul Registratură
  • Serviciul Protecție Socială (Șef serviciu - Vasile Dănuț Cîrcu)
  • Serviciul Programe Sociale, Sănătate, Educație (Șef serviciu - Maria Cîrcu)
   • Compartimentul Medicină Școlară Generală
   • Compartimentul Medicină Școlară Dentară
  • Serviciul ajutoare sociale (Șef serviciu - Paraschiva Potoroacă)
   • Compartimentul Administrativ
   • Compartimentul Cantina de Ajutor Social
 • Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor (Director executiv - Alina Cramarciuc)
  • Serviciul de Stare Civilă (Șef serviciu - Aurora Chircea)
  • Serviciul de Evidență a Persoanelor (Șef serviciu - Cristina Ionela Andriescu)
 • Direcția Juridică și Acte Administrative (Director executiv - Paul Daniel Iftimie)
  • Serviciul Contencios Administrativ, Juridic (Șef serviciu - Ana Mihaela Gălățeanu)
  • Serviciul Acte Administrative, Registru Agricol (Șef serviciu - Violeta Bujorean)

 

Organigrama Primăriei Municipiului Suceava

Inchide