ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SUCEAVA
 

PRIMAR - ION LUNGU

 • Cabinetul Primarului
 • Arhitect șef
  • Direcția urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru (Director executiv - Cerasela Manuela Bejenar)
   • Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului (Șef serviciu - Xenia Vodă)
  • Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism
 • Biroul audit public intern
 • Serviciul resurse umane (Șef serviciu - Mirela Dziubinschi)
 • Direcția patrimoniu (Director executiv - Camelia Damian)
  • Serviciul patrimoniu (Șef serviciu - Floarea Țurcanu)
   • Compartimentul achiziții publice
 • Direcția buget, contabilitate și fiscalitate (Director executiv - Elisabeta Văideanu)
  • Serviciul buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice (Șef serviciu - Mirela Rodica Sofian Nicoară)
  • Serviciul finanțare învățământ și încasări directe (Șef serviciu - Mihaela Angelica Siriteanu)
  • Serviciul financiar-contabilitate (Șef serviciu - Carmen Mihaela Greceanu)
  • Serviciul fiscalitate persoane juridice (Șef serviciu - Viorica Nicolescu)
  • Serviciul fiscalitate persoane fizice (Șef serviciu - Irinel Otilia Viziteu)
  • Serviciul urmărire și executare silită (Șef serviciu - Doina Daniela Procopeț)
  • Serviciul amenzi (Șef serviciu - Nicu Bogdan Clepș)
  • Serviciul prelucrarea automată a datelor (Șef serviciu - Gabriela Potorac)
 • Poliţia Locală Suceava (Director executiv - Ovidiu Doroftei; Director executiv adjunct - Nicolae Maftei)
  • Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr. 1 (Șef serviciu - Liviu Laurențiu Manoliu)
   • Formația de pază
  • Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr. 2 (Șef serviciu - Constantin Romaniuc)
  • Serviciul circulaţie pe drumurile publice (Șef serviciu - Didi Viziteu)
  • Serviciul dispecerat supraveghere video (Șef serviciu - Adrian Marian Pașnicuțu)
  • Serviciul evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ (Șef serviciu - Dinel Liviu Cuciureanu)
  • Biroul disciplina în construcţii şi afişaj stradal (Șef birou - Iulian Chiriac)
  • Biroul protecţia mediului (Șef birou - Victoria Tabarcea)
  • Biroul control activităţi comerciale (Șef birou – Petruța Elena Sidoriuc)

 

VICEPRIMAR - LUCIAN HARŞOVSCHI    

 • Cabinet viceprimar
 • Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport (Director executiv - Dan Florentin Dura)
  • Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare (Șef serviciu - Georgeta Gabriela Lazăr)
   • Biroul strategii de dezvoltare (Șef birou - Simona Loredana Strîmbeanu Iacoban)
  • Serviciul turism și cultură (Șef serviciu - Cezar Paul Olariu)
  • Serviciul autoritatea locală de autorizare transport (Șef serviciu - Marius Botârcă)
 • Direcția Generală a Domeniului Public (Director general – Marian Andronache și Director general adjunct - Virginia Lazăr)
  • Serviciul administrativ (Șef serviciu - Cristian Grușcă)
   • Compartimentul administrare sediu DGDP
   • Compartimentul administrare Centre culturale ale municipiului Suceava - Cinema Modern și Arta Ițcani
  • Serviciul spații verzi (Șef serviciu - Remus Teodorovici)
   • Compartimentul seră
   • Compartimentul spații verzi
  • Serviciul prestări servicii (Șef serviciu - Vladimir Vasincu)
   • Compartimentul salubrizare vidanjare
   • Compartimentul fântâni arteziene și irigații
  • Serviciul întreținere și reparații (Șef serviciu - Eugen Andrei Bojoreanu)
   • Compartimentul construcții
   • Compartimentul Atelier mecanic și tâmplărie
  • Serviciul parc auto (Șef serviciu - Liviu Florin Prepeliuc)
  • Serviciul administrare cimitire (Șef serviciu - Sergiu Vlad Mazureac)
   • Compartimentul administrare "Cimitir Pacea"
   • Compartimentul administrare "Extindere Cimitir Pacea"
  • Serviciul Administrare Baze sportive și Zone de agrement (Șef serviciu - Vlad Petrișor Vieru)
   • Compartimentul administrare baza sportivă Stadionul Areni
   • Compartimentul administrare baza sportivă Patinoarul artificial
   • Compartimentul administrare Zona de agrement Tătărași
 • Direcția Administrația Piețelor (Director - Vasile Cristinel Curelușă)
  • Compartimentul urmărire și control încasări
  • Biroul control alimente de origine animală și igienă (Șef birou - Ovidiu Nicu Procopeț)
  • Serviciul investiții, reparații și administrativ (Șef serviciu - Aurel Radiș)
   • Biroul tehnic (Șef birou - Iulian Dziubinschi)
   • Biroul administrativ (Șef birou - Raluca Ioana Păstrăv)
  • Serviciul parcări auto cu autotaxare (Șef serviciu - Paul Petru Moșneguțu)
   • Biroul gestionare activități parcări auto (Șef birou - Cătălin Viorel Ciobanu)
   • Biroul gestionare încasări parcometre (Șef birou - Corneliu Vornicu)
  • Biroul Piața agroalimentară Centrală (Șef birou - Ionel Sorin Chircea)
  • Biroul Piața agroalimentară G. Enescu (Șef birou - Ioan Amurăriței)
  • Biroul Piața agroalimentară Burdujeni (Șef birou - Silviu Sprinceană)
  • Biroul Complexul Comercial "Bazar" (Șef birou - Gheorghe Cusiac)
  • Biroul Piețele agroalimentare En Gross și Ițcani (Șef birou - Florin Dan Magheran)
 • Direcția de ecologizare (Director - Mihai Hostiuc)
  • Serviciul ecologizare şi gestionare câini fără stăpân (Șef serviciu - Ion Gabriel Crap)
   • Biroul gestionare câini fără stăpân  (Șef serviciu - Cornelia Băeș)
  • Serviciul asociații de proprietari (Șef serviciu - Otilia Florea)
 • Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră din cadrul Direcției generale tehnice și de investiții (Șef serviciu - Carmen Viorela Gavrilovici)

 

VICEPRIMAR – TEODORA MUNTEANU

 • Cabinet viceprimar
 • Direcția generală tehnică și de investiții (Director general - Neculai Liviu Frunzaru)
  • Serviciul protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă (Șef serviciu - Tiberiu Dragoș Lazăr)
  • Serviciul investiții (Șef serviciu - Ștefan Văideanu)
  • Biroul energetic și de utilități publice (Șef birou - Ion Maciuc)
   • Unitatea municipală de monitorizare
 • Serviciul evidența și administrarea imobilelor de locuit din cadrul Direcției Patrimoniu (Șef serviciu - Doina Ungurean)
  • Compartimentul Cinematograful "Modern"
 • Serviciul autorizare activități comerciale din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru (Șef serviciu - Ileana Amariei)

 

SECRETAR - IOAN CIUTAC

 • Direcţia de Asistenţă Socială (Director - Narcisa Marchitan)
  • Serviciul autoritate tutelară (Șef serviciu - Daniela Cojocaru-Vitovschi)
  • Serviciul programe sociale, sănătate, educație (Șef serviciu - Maria Cîrcu)
   • Compartimentul medicină școlară generală
   • Compartimentul medicină școlară dentară
  • Serviciul protecție socială (Șef serviciu - Vasile Dănuț Cîrcu)
  • Serviciul ajutoare sociale (Șef serviciu - Paraschiva Potoroacă)
   • Biroul Cantina de ajutor social (Șef birou - Liviu Ovidiu Vașcovici)
  • Biroul relații publice și administrativ (Șef birou - Sergiu Dorinel Mihai)
 • Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor (Director executiv - Alina Cramarciuc)
  • Serviciul de stare civilă (Șef serviciu - Aurora Chircea)
  • Serviciul de evidență a persoanelor (Șef serviciu - Cristina Ionela Andriescu)
 • Direcția contencios administrativ, juridică și administrativă (Director executiv - Paul Daniel Iftimie)
  • Serviciul contencios administrativ, juridic (Șef serviciu - Ana Mihaela Gălățeanu)
  • Serviciul administrativ (Șef serviciu - Vasile Moscal)
 • Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor (Șef serviciu - Violeta Bujorean)
 • Serviciul cadastru, fond funciar, registrul agricol din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru (Șef serviciu temporar - Cătălin Constantin Lucescu)
  • Compartimentul stabilire și regularizare taxe

 

Organigrama Primăriei Municipiului Suceava

Inchide