Consiliul Local al municipiului Suceava;

În conformitate cu prevederile art. 15, art. 17 şi art. 30 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

În temeiul art. 45 şi art. 54 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată. 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se organizează un număr de 5 Comisii de specialitate, după cum urmează: ­

Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului; 

Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară; 

Comisia servicii publice; ­

Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială;

­Comisia turism, tineret şi sport. 

 

Art. 2 Se stabileşte numărul de consilieri pentru fiecare Comisie de specialitate după cum urmează:

­Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului – 7 consilieri  

Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară – 5 consilieri

Comisia servicii publice – 5 consilieri

­Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială – 3 consilieri­

Comisia turism, tineret şi sport – 3 consilieri.  

 

Art. 3 Se stabileşte numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice, înregistrate în Consiliul Local, în fiecare Comisie de specialitate, după cum urmează:   ­

Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului:

- consilieri PDL - 5  

- consilieri PSD - 1

- consilieri PNL - 1

Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară:

- consilieri PDL - 4

- consilieri PSD - 1    

Comisia servicii publice:

- consilieri PDL - 4

- consilieri PSD - 1    

­Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială:

- consilieri PDL - 2

- consilieri PSD - 1     ­

Comisia turism, tineret şi sport:

- consilieri PDL - 1

- consilieri PSD - 1

- consilieri PNL - 1 

 

Art. 4 Se stabileşte componenţa nominală a fiecărei Comisii de specialitate după cum urmeanză:  ­

Comisia amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului:

Tătăranu Costel

Săndulescu Monica Loredana

Drăgoi Daniel

Seredenciuc Viorel

Petcu Aurelia

Girigan Eugen

Mocanu Vasile 

 

­Comisia economico – financiară, juridică, disciplinară

Barbă Niculai

Creţu Silviu Cristinel

Enea Liviana

Ursu Cristin Valentin

Donţu Ovidiu Liviu 

 

­Comisia servicii publice:

Harşovschi Lucian

Onofrei-Răileanu Gheorghe

Barabaş Vasile

Tcaciuc Nelu Vasile

Cocriş Doiniţa Nela 

 

­Comisia învăţământ, relaţii externe, sănătate, familie, cultură, culte şi protecţie socială:

Irimie Cristian Anton

Iordăchel Cristina

Iordache Virginel ­

 

Comisia turism, tineret şi sport:

Mîndrilă Corneliu Mihai

Bosancu Niculai

Vornicu Corneliu    

 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ Contrasemnează
NICULAI BARBĂ Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 126 din 30 iunie 2008

Inchide