Art. 1. Se interzice comercializarea produselor etnobotanice, a substanţelor şi a amestecurilor care au efect halucinogen sau euforic, în perioada 11-25 noiembrie 2010, cu excepţia celor comercializate în farmaciile autorizate conform legislaţiei în vigoare.

Art. 2. Serviciul autorizare, corp control comercial şi Poliţia comunitară vor duce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Nr. 2937 din 11.11.2010

Inchide