DISPOZIŢIE
privind delimitarea secţiilor de votare din municipiul Suceava şi stabilirea sediilor acestora, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc în data de 25 mai 2014
  
 
Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
 
            În temeiul prevederilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 şi ale H.G. nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014.
            În temeiul dispoziţiilor art. 63 alin.2 şi ale art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
               
  
DISPUN:
 
  
Art.1 Se delimitează secţiile de votare din municipiul Suceava şi se stabilesc sediile acestora conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
 
Art.2 Se asigură aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor Dispoziţiei prin afişare şi publicare.
 
 
 
PRIMAR
 ION LUNGU   
 
 
                                                                                                                         Avizat pentru legalitate

                                                                                                                             Secretar municipiu

                                                                                                                             Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 421

Din 28.02.2014

Inchide