1. Aprobarea proceselor verbale al şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc în data de 26 septembrie 2013, 30 septembrie 2013, 09 octombrie 2013 şi 11 octombrie 2013.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2013, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „FRIEDRICH SCHWARTZ” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Sportiv Universitar din Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, Judeţul Suceava prin Centrul Cultural Bucovina – Direcţia „Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu”, Asociaţia Meşterilor populari din Bucovina, Asociaţia „Curcubeul Succesului” şi Asociaţia „Produs în Bucovina” pentru participarea la târgul „Le marche de Noel” - „Noel Solidaire” 11-14 Decembrie 2013 din oraşul Laval din Franţa – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii dintre Municipiul Suceava şi Asociaţia pentru Protecţia Animalelor PROANIMA, în vederea derulării programului de gestionare a câinilor comunitari fără stăpân în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 28 Noiembrie şi a Zilei Naţionale a României – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a organizării în municipiul Suceava a Festivalului şi Congresului Uniunii Internaţionale de Cinema (UNICA) din anul 2016 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală de 19,60 mp, aflat la subsolul imobilului situat pe str. Cernăuţi nr. 80, pe cote părţi către proprietarii imobilului – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp situat în municipiul Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două încăperi din imobilul proprietate privată a municipiului Suceava, situat în str. 22 Decembrie f.n. (sediul Primăriei Burdujeni) – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Muşat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Suceava în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava şi Palatului Copiilor Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Jitariu Gheorghe – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.

 20. Proiect de hotărâre privind completarea Inventariului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi juridice în incinta Complexului Comercial Bazar – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a terenului proprietate publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Petru Rareş fn, aferent spaţiului comercial proprietate a AF Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava str. Aleea Saturn nr. 3, bl. E22, sc. A, în vederea amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 25. Proiect de hotărâre pricind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent situat în strada Mărăşeşti nr. 48B – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit, str. Celulozei nr. 4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Rîndunicii, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 29. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 30. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universităţii din municipiul Suceava şi realizarea unei alei de acces la acest punct – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 31. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Curtea Domnească nr. 3 proprietarului construcţiei amplasată pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Best Service SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 32. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str. Curtea Domnească nr. 3 proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Girl 2004 SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul Ana Ipătescu nr. 10, bl. A, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-nei Macariu Lucica – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 34. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Constantin Moraru nr. 21 proprietarului construcţiilor amplasate pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Metalicplast Impex SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 35. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 36. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – str. Universităţii fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 37. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Mărăşeşti nr. 34, bl. A6, sc. B, ap. 3 în vederea extinderii apartamentului nr. 3 cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 38. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii, bl. 92 proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Mirfi Trans SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 39. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Petru Rareş nr. 52A proprietarului construcţiei amplasată pe acestă parcelă de teren, respectiv SC Moda Miss SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 40. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Lalelelor fn proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv SC Laleaua SRL – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Ecologizare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unei comisii de analiză a activităţii S.C. TERMICA S.A. Suceava şi de clarificare a situaţiei economico-financiare şi patrimoniale dintre S.C. TERMICA S.A. Suceava şi municipiul Suceava – iniţiatori consilierii locali: dl. Barbă Niculai, dl. Ciobanu-Timofi Adrian, dl. Cîrlan Liviu, dl. Creţu Silviu Cristinel, dl. Harşovschi Lucian, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei-Răileanu Gheorghe, dl. Seredenciuc Viorel, dl. Tătăranu Costel şi dl. Ungurian Daniel.

 44. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Rusu Paul şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu.

 45. Adresa nr. 2433/24.10.2013 a S.C. TERMICA S.A înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 29.050/24.10.2013.

 46. Informarea nr. 29.092/25.10.2013 a Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit.

 47. Informarea nr. 174.288/14.10.2013 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Locală Suceava în trimestrul al III-lea 2013.

 48. Diverse.

   

  PRIMAR,

  ION LUNGU

   

  Avizat pentru legalitate,

  Secretar municipiu

  Jr. IOAN CIUTAC

  nr.  3072 din 25.10.2013

Inchide