1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.04.2012;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru Bugetul General al municipiului Suceava şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2011 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere reţea de alimentare cu apă str. Gării (prelungire spre depou) Iţcani - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii între Municipiul Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” în vederea realizării proiectului „Reabilitare sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare campus universitar” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1(1) şi anexei la HCL nr. 103/26.03.2012 privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic solicitant Zettel Iohann - Petrică - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;

 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual în statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Diverse;

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 1598/25.05.2012 

Inchide