1.     Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Local  al municipiului Suceava din data de 27.05.2010.
2.    Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.1 din HCL nr. 312/16.12.2009 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare iluminat public pe artera principala in municipiul Suceava" si a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava in cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent pentru construirea unor locuinte cu regim mic de inaltime pe teren proprietate privata solicitanti: Piu Daniel; Polocoser Vasile; Leonas Victor – iniţiator Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
8.    Proiect de hotarare privind schimbul de teren in suprafata de 40 mp-proprietatea fam. Manoila Gheorghe si Domnica cu suprafata de 40 mp –teren apartinand domeniului privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.    Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, avand destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unei parcele de teren situata in Suceava, B-dul Ana Ipatescu fn in vederea amplasarii unui panou publicitar tip LCD – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11.   Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12.   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 22 mp, situat in B-dul 1 Decembrie 1918 (statia de autobuz Spitalul vechi ) apartinand domeniului privat al municipiului Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13.   Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14.   Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.66 din 29.04.2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15.   Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.40/25.03.2010 a conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Sefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16.   Proiect de hotarare privind modificarea HCL 332/16.12.2009 a conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Unirii nr. 24-26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17.   Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii laboratorului de tehnica dentara si realizarea uni acces din exterior la acesta – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18.   Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19.   Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei membrilor comisiei de vanzare a spatiilor medicale ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20.   Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Municipiului Suceava cu Consiliul Judetean Suceava, comuna Scheia, comuna Moara si Universitatea „ Stefan cel Mare” Suceava  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21.   Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 38 din 23.02.2006 privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia pentru Protectia animalelor „ PROANIMA” Suceava   – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22.   Proiect de hotarare privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice in Municipiul Suceava"  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23.   Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din HCL nr. 49 din martie 2010 de aprobare a programului special de salubrizare „Toti pentru curatenia orasului”  – iniţiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
24.   Raport final la procedura de desfasurare a concursului „Toti pentru curatenia municipiului Suceava „ inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 20579 /21.06.2010 .
25.   Cererea de concediu de odihna in perioada 14.07.2010-23.07.2010, a domnului viceprimar al municipiului Suceava Lucian Harsovschi, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 82/3.06.2010.

26.   Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1751/25.06.2010

Inchide