1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.12.2013 şi 23.12.2013;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2014, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, în sumă de 404.408,74 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru energia termică destinată populaţiei de 341,55 lei / Gcal (inclusiv T.V.A.)precum şi preţul local pentru energia termică destinată agenţilor economici de 275,44 lei / Gcal (exclusiv T.V.A.) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Muşat” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 15,4 mp teren proprietatea municipiului, în vederea intrării în legalitate a balconului construit în extinderea apart. nr. 2 de la parterul blocului de locuinţe nr. 34, scara A, str. Octav Băncilă – Solicitant: Sumusche Constantin - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat Solicitant: Jitariu Gheorghe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
9. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, pentru anul şcolar 2014 - 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de gestionare a câinilor comunitari fără stăpân în municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. 1 din Contractul nr. 251749/4.04.2013 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 81/28.03.2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni / lucrări de interes local pentru anul 2014 pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligaţia de a le presta lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2014, obiectivele stabilite şi indicatorii de evaluare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 8/21.01.2014; 
17. Informarea Direcţiei de Asistenţă Socială înregistrată sub nr. 250.240/20.01.2014;
18. Diverse.
 
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  111 din 24.01.2014 

Inchide