1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 26.03.2015, 18.04.2015;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2015, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile pe anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația  Excelpior a părinților elevilor Colegiului Național Petru Rareș din Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor C.N. „Ștefan cel Mare” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Societatea Cultural – Științifică „Spiru Haret” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Psyvolution” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Youth can do it” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Pentru Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Vatra Satului” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația CREST – CREative Strategies - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 31/26.02.2015 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” - Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărare privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuințelor ANL, etapa a-I-a Ansamblul Metro Petrom, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art. 8 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 152/1998, modificată și completată prin OUG nr. 121/2011 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire anexe gospodărești cu funcțiunile de centrală termică, beci și bucătărie de vară pe teren proprietate privată – Solicitant: Popovici Dan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei;

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală P+M pe teren proprietate privată – Solicitant: Hreniuc Ștefan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei;

19.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava, având destinația de pajiște – pășune naturală -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile (stâlpi de iluminat public) din rețeaua de iluminat public a orașului ce fac parte din domeniul public al municipiului Suceava în vederea montării de mijloace publicitare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei;

22.  Proiect de hotărâre privind reglementarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Suceava în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii și mutării reșelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Ovidiu Doroftei;

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a unui teren în suprafață de 493 mp, situat în Suceava, str. Universității - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24.   Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Pensionarilor Burdujeni a unui spațiu în suprafață de 12 mp, situat în municipiul Suceava, Piața agroalimentară Burdujeni - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilierul local dl. Adrian Arămescu;

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafețe de teren administrate de persoane fizice și juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Florilor nr. 4 proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv d-lui. Iancu Mugurel - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

27.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Totex S.R.L. Botoșani - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

28.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. 22 Decembrie nr. 27 proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Medical Tehnologie Transfer S.R.L. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

29.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare și Calea Unirii proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv societății Telekom România Communications S.A. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

30.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Avântului nr. 1, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

31.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. Prefect Gavril Tudoraș nr.15, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

32.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Baladei nr.9, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

33.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 12, pentru extinderea unui spațiu de locuit în vederea schimbării destinației acestuia în cabinet stomatologic -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

34.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Ana Ipătescu nr. 2, în vederea extinderii apartamentului nr. 1 cu un windfang (15,05 mp) și alee de acces (1,50 mp) pentru o persoană cu o deficiență locomotorie gravă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

35.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, în vederea extinderii spațiului comercial existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

36.  Proiect de hotărâre de modificare a Art. 1 din cadrul HCL nr. 87/2015 privind desemnarea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

37.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava aprobat prin HCL nr. 174/2013 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

38.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

39.  Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

40.  Proiect de hotărâre privind localizarea pieței „Legumix – Suceava” și a specificului acesteia - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

41.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 155/2013 cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

43.  Proiect de hotărâre privind desemnarea șefului Serviciului voluntar pentru situații de urgență la nivelul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

45.  Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

46.  Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 87/21.04.2015;

47.  Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit, înregistrată la Primaria municipiului Suceava la nr. 12582/24.04.2015

48.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 1.848/27.02.2015 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 38/02.03.2015 și la Primăria municipiului Suceava sub nr. 6.359/02.03.2015 și Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 13.386/19.12.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 303/22.12.2014 și la Primăria municipiului Suceava sub nr. 33.919/22.12.2014;

49.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 875/26.03.2015 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.76/09.04.2015 și la Primăria municipiului Suceava sub nr. 11.178/09.042015;

50.  Plângere prealabilă a S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Suceava nr. 22.314/09.04.2015 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 78/09.04.2015 și la Primăria municipiului Suceava sub nr. 11.249/09.04.2015;

51.  Plângere prealabilă a doamnelor Gavriloaie Alina, Nicșan Alina și Bumbu Elena înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 72/02.04.2015 și la Primăria municipiului Suceava sub nr. 10.351/01.04.2015;

52.  Plângerea S.C. Agrotour S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 10.517/02.04.2015

53.  Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC 

Nr. 1218

din 24.04.2015

Inchide