1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.03.2014, 31.03.2014 şi 09.04.2014;
2.     Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie pentru bugetul general al municipiului Suceava si situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2013-initiator Primarul Municipiului Suceava
3.     Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2014 , pe cele doua sectiuni: Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul Municipiului Suceava
4.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2014-initiator Primarul Municipiului Suceava
5.     Proiect de hotarare privind repartizarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2014-initiator Primarul Municipiului Suceava
6.     Proiect de hotarare privind rectificarea Programului anual al finantarilor nerambursabile din fonduri publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2014 -initiator Primarul Municipiului Suceava
7.     Proiect de hotarare privind asociarea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Municipal Suceava Sectiile -rugby, volei, tir sportiv, hochei, box, atletism, lupte, canotaj-initiator Primarul Municipiului Suceava
8.     Proiect de hotarare privind asociarea intre Municipiul Suceava si Societatea Stiintifica „ CYGNUS „ Suceava -initiator Primarul Municipiului Suceava
9.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Profesionistilor C.N. „ Stefan cel Mare „ Suceava -initiator Primarul Municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala „Lira de Aur „ Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia „ Pentru Suceava „-initiator Primarul Municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia „ CREST „ ( Creative Strategies )-initiator Primarul Municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului -casa de locuit, anexa si teren in suprafata de 400 mp situat in Municipiul Suceava , str. Biruintei nr. 19, catre titularul contractului de inchiriere-initiator Primarul Municipiului Suceava
14. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului „ Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, strazi si iluminat” si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului – initiator Primarul Municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal , strazi si iluminat „-initiator Primarul Municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 43, in vederea extinderii a doua spatii de locuit cu cate un balcon -  initiator Primarul Municipiului Suceava;
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situata in Suceava, str. Rindunicii, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon - initiator Primarul Municipiului Suceava;
18. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei domnilor Teleaga Bogdan Stefan, Zetu Mircea si Botusan Gheorghina catre Municipiul Suceava, constand in doua parcele de teren alaturate, in suprafata de 1399 mp. si respectiv 647 mp. - initiator Primarul Municipiului Suceava;
19. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare - initiator Primarul Municipiului Suceava;
20. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului -teren proprietate publica a Municipiului Suceava , situata in judetul Suceava , in zona Adancata , avand destinatia pajiste-pasune naturala-initiator Primarul Municipiului Suceava 
21. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 33689/14.12.1999-initiator Primarul Municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatii de gestionare a cainilor cu si fara stapan, din Municipiul Suceava -initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu, Viceprimarul Municipiului Suceava Ovidiu Doroftei si Viceprimarul Municipiului Suceava Gavril Virvara
23. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii serviciului de capturare, transport si predare a cainilor comunitari fara stapan din Municipiul Suceava , a Studiului de fundamentare, a Caietului de sarcini si a Contractului de prestari servicii pentru activitatea de capturare, transport si predare a cainilor comunitari fara stapan din Municipiul Suceava-initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu, Viceprimarul Municipiului Suceava Ovidiu Doroftei si Viceprimarul Municipiului Suceava Gavril Virvara
24. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al Municipiului Suceava „ domnului Bodnar Vasile-initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul Municipiului Suceava Gavril Virvara
25. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de imobil doamnei Benchea Georgeta Carmen-initiatori Primarul Municipiului Suceava si Viceprimarul Municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale-initiator Primarul Municipiului Suceava
27. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi-initiator Primarul Municipiului Suceava
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014-initiator Primarul Municipiului Suceava
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru Municipiul Suceava -initiator Primarul Municipiului Suceava
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Municipiului Suceava – initiator Primarul Municipiului Suceava
31. Informare privind activitatea desfasurata de Politia Locala Suceava in trimestrul I 2014 , inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Suceava la nr. 94 din 17.04.2014
32. Petitia formulata de S.C. Ichim Serv S.R.L., inregistrata la Primaria Municipiului Suceava la nr. 9478 din 01.04.2014
33.  Diverse.
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  869 din 24.04.2014 

 
Inchide