1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 24.09.2009 si 28.09.2009 .
2.      Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
3.      Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2009- initiator Primarul municipiului Suceava
4.      Proiect de hotarare privind rectificare Bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
5.      Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
6.      Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
7.      Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia Culturala „ George Sarbu „ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
8.      Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Reabilitarea monumentului ecvestru Stefan cel Mare , municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
9.      Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului –casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Ciresilor nr.26, construit din alte fonduri decat cele ale statului , trecut in proprietatea statului cu titlu si aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava , catre titularul contractului de inchiriere, precum si a terenului aferent-initiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal- solicitant Seredenciuc Daniel- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
11. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la 31.12.2009 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
12. Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de Principiu pentru semnarea unui Acord de Parteneriat intre municipiul Suceava din Romania si orasul Laval din Franta-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
13. Proiect de hotarare privind inceperea procedurii de declasare din Lista monumentelor istorice a „ Casei de lemn Hopmeier „ de la sf. Sec. XIX , situata pe strada Armeneasca nr.13, din municipiul Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
14. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru vanzarea unor parcele de teren atribuite in baza Legii 15/2003 , situate in municipiul Suceava , Dealul Manastirii-initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Luceafarului nr.12, bl.E58, sc.B-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Aleea Saturn nr.1, bl.E21, sc.A-initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti –constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Calea Burdujeni nr.3, bl.22, sc.A- initiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Aleea Saturn nr.5, bl.E18, sc.B-initiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Dimitrie Cantemir nr.10, bl. M9, sc.B- initiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Mihai Viteazul nr.29, sc.B, et. P, ap.2-initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a zece parcele de teren situate in Suceava in vederea amplasarii a zece automate stradale de incarcare electronica GSM-initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotarare privind stabilirea conditiilor de organizare a licitatiei publice pentru inchirierea unei parcele de teren situate in Suceava str. Universitatii fn-initiator primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen de 4 ani, catre Filiala Municipiului Suceava a Uniunii Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere „ Al. I.Cuza „ a unui spatiu in suprafata de 9 mp situat in Suceava , B-dul 1 Mai nr.5A-initiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unei parcele de teren situate in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn in vederea amplasarii unui totem publicitar-initiator Primarul municipiului Suceava
27. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
28. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare- initiator Primarul municipiului Suceava
29. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava , Lucian Harsovschi
30. Proiect de hotarare privind plata cu ora a personalului medical aferent activitatii de Medicina scolara-initiator Primarul municipiului Suceava
31. Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
32. Informarea Serviciului de evidenta si administarea imobilelor de locuit , inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 32729/22.10.2009
33. Raportul Politiei Comunitare a Municipiului Suceava privind activitatea desfasurata in trimestrul III al anului 2009 prezentat in cadrul Comisiei locale de ordine publica a municipiului Suceava , inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 205/16.10.2009.
34. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 3063 din 23.10.2009

 

Inchide