1.       Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 26.03.2009 si 06.04.2009 .
2.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
3.       Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
4.       Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii taxei pentru terenul aferent chioscurilor proprietatea agentilor economici afectati de incendiul din Complexul Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava
5.       Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 43 familii –initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
6.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Bohz Gheorghe-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
7.       Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-solicitant Ghenghea Maria-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul local aferent pentru zona centrala a municipiului Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
9.       Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulamentul local aferent pentru dezvoltarea unui cartier rezidential , solicitanti – proprietarii terenurilor din zona livezi ( fost RAAPPS )- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
10.    Proiect privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unei farmacii-initiator Primarul municipiului Suceava
11.    Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de alimentatie publica-initiator Primarul municipiului Suceava
12.    Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 66/26.03.2009-initiator Primarul municipiului Suceava
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Calea Unirii fn, in vederea amplasarii unei prisme publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava
14.    Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti-constructii si gradini catre proprietarii constructiilor –case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
15.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , str. Calea Burdujeni fn, in vederea amplasarii unei florarii-initiator Primarul municipiului Suceava
16.    Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei d-lor Harasemiuc Vasile, Prodan Ioan si Lozneanu Alexandru constand in o parcela de teren in suprafata de 1024 mp situata in Suceava , str. Capitan Grigore Andrei-initiator Primarul municipiului Suceava
17.    Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
18.    Proiect de hotarare privind validarea terenurilor disponibile ce pot face obiectul Legii nr.15/2003-initiator Primarul municipiului Suceava
19.    Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str.Ion Voda Viteazul fn, in vederea construirii unui punct de informare turistica-initiator Primarul municipiului Suceava
20.    Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Suceava cu S.C. Muha SRL Suceava si S.C. Com Remat SRL Iasi-initiator Primarul municipiului Suceava
21.    Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana situata in Suceava str. Stefan cel Mare nr. 78, str. Calea Burdujeni nr.11A, str. Gheorghe Doja nr. 12, str. Dornelor nr.12, str. Celulozei nr.2, respectiv str. Aleea Saturn nr.4-initiator Primarul municipiului Suceava
22.    Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, la care municipiul Suceava este membru asociat-initiator Primarul municipiului Suceava
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare al Serviciului Asociatii de Proprietari –initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
24.    Proiect de hotarare privind atribuirea unei denumiri de strada in Municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
25.    Proiect de hotarare privind transformarea, in conditiile legii, a unor posturi-functii publice-initiator Primarul municipiului Suceava
26.    Raport privind activitatea desfasurata de Politia Comunitara a Municipiului Suceava in trimestrul I al anului 2009, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 81/10.04.2009
27.    Evaluarea activitatii Politiei Municipiului Suceava pe trimestrul I 2009, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 86/22.04.2009

28.    Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 1165 din 24.04.2009
Inchide