1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava  ce au avut loc in 30 septembrie 2010 si 18 octombrie 2010.
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind „ Rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii”pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de Parteneriat intre municipiul Suceava din Romania si orasul Laval din Franta – initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei proprii a Municipiului Suceava la finantarea Proiectului „ Sistem de management integrat al deseurilor in jud. Suceava –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 18/2010 privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 7. Proiect de hotarare privind acordarea de despagubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectati de lucrarile executate prin proiectul I.S.P.A.-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.12.2010 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului –domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 9. Proiect de hotarare privind stingerea unor creante bugetare-initiator Primarul municipiului Suceava
 10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui apartament necontractat din blocul de locuinte nr.21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB din municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 11. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent din str. Baladei fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava str. Horia , Closca si Crisan fn, in vederea amplasarii unui generator electric pentru rezerva energie electrica-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 14. Proiect de hotatare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava –str. 6 Noiembrie fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 15. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a patru parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii a patru panouri publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava
 17. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava
 18. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei d-nei Saghin Doina Lidia constand in parcela de teren in suprafata de 12 mp situata in Suceava , str. Aurel Vlaicu nr.13-initiator Primarul municipiului Suceava
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Banca Nationala a Romaniei-Sucursala Suceava a terenului in suprafata de 743 mp, identic cu parcela de cladire nr.181/3 situata in Suceava , str. Ana Ipatescu nr.2-initiator Primarul municipiului Suceava
 20. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
 21. Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii si a numarului de personal pentru Cresa nr. 1 Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 22. Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 33216/22.10.2010
 23. Informarea Politiei Comunitare a municipiului Suceava , inregistrata la nr. 172336/08.10.2010
 24. Informarea d-lui primar Ion Lungu privind efectuarea a cinci zile din concediul de odihna , in perioada 17-23.XI.2010, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava , la nr. 151/22.10.2010.
 25. Diverse.
 
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2821/22.10.2010

Inchide