1.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 28 februarie 2013

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

3.    Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

5.      Proiect de hotărâre prin care se aprobă participarea Municipiului Suceava în cadrul proiectului PIEŢE URBANE SUSTENABILE, cod 5548, faza a II-a, cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Teritorială URBACT II, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Suceava a suprafeţei de 305 mp teren proprietate a municipiului Suceava-domeniul privat, situat în Suceava, B-dul George Enescu – Cartodrom(Aleea Lalelelor) – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: Ciuhan Ionel Gheghe şi Cristina – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU, solicitant: Aparaschivei Adrian Valentin – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

9.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Vacus Viola – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

10.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Apavaloaie Ilie – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Ovidiu Doroftei.

11.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situat în municipiul Suceava, str.Cernăuţi, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

15.    Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet de obstretică ginecologie – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

16.   Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical situat în Suceava, B-dul Ana Ipătescu nr.4, bl.F, sc.C, ap.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

17.    Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii cabinetului veterinar existent la parterul blocului E11, sc.A din str.Zorilor nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

18.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

19.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.17, bl.G34 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

20.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str.Celulozei nr.4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

21.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str.Zimbrului nr.10 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

22.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str.Ion Vodă Viteazu nr.1, bl.B3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

23 .   Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui imobil de locuit situat în Suceava, str.Grigore Alexandru Ghica nr.76 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

24.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii locuinţei existente situat în Suceava, str.Tudor Vladimirescu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

25.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.26, bl.E68 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

26.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava, str.Oituz nr.21, bl.O2, sc.A în vederea extinderii apartamentului nr.3 cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

27.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava, str.Oituz nr.25, bl.M1, sc.B în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

28.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit precum şi amenajarea unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

29.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit precum şi amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, str.Bujorilor nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

30.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit precum şi amenajarea unei alei de acces situat în Suceava, str.Calea Burdujeni nr.11 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

31.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

32.     Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces situat în Suceava, Aleea Saturn nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

33.     Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane nr.73/25.03.2013.

34.     Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de marfă nr.74/25.03.2013.

35.     Proiect de hotărâre privind atribuirea unor autorizaţii taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Gavril Vîrvara.

36.     Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

37.     Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare precum şi aprobarea repartizării celor 11 locuinţe ANL, din Ansamblul Metro-Petrom şi Ansamblul Privighetorii, către beneficiarii de pe lista de repartizare, în ordinea de priorităţi stabilită – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

38.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

39.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu.

40. Diverse.

 PRIMAR,
ION LUNGU
 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 703/22.03.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inchide