Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 IULIE 2016, ora 1400 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 

1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 14.06.2016, 22.06.2016 și 30.06.2016;

2.     Proiect de hotărare privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărare privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărare privind scutirea de impozite în cazul monumentelor istorice - inițiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Seră floricolă” - inițiator Primarul municipiului Suceava

10.  Proiect de hotărare privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - inițiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1.231 mp. – Solicitanți: Gontaru Andrei Gelu și Gontaru Daniela - inițiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață de 1.399 mp. și respectiv 647 mp. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

14.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 143 mp. situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Măgurei nr. 11, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon  - inițiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Mitropoliei, nr. 10 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 36 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Slătioarei nr. 2C - inițiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D - inițiator Primarul municipiului Suceava;

22.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații medicale proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

23.  Proiect de hotărare privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

24.  Informarea privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul II 2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 148/15.07.2016;

25.  Informarea Direcției de Asistență Socială – Serviciul protecție socială pe semestrul I înregistrată sub nr. 21.983/13.07.2016;

26.  Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU              


Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1780
din 22.07.2016

Inchide