1. Proces verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava , ce a avut loc in data de 29 septembrie 2011.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2011 , pe cele doua sectiuni : Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului Suceava
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Suceava la realizarea proiectului „ Perlele medievale-Hotin, Soroca, Suceava „ co-finantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operational Comun ENPI CBN „ Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”-initiator Primarul municipiului Suceava
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat –str.Calea Burdujeni fn-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat-str. Randunicii fn- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 9. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei garajului amplasat pe suprafata de 14 mp teren proprietatea municipiului in spatiul pentru service IT- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 10. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit situate in Suceava str. Oituz nr. 19, bl. M5, sc.A, ap.3 respectiv str. Nicolae Iorga nr. 10, ap.7-initiator Primarul municipiului Suceava
 11. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava –B-dul 1 Decembrie fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 12. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu comercial situat in Suceava intersectia str. Stefan cel Mare cu str. Curtea Domneasca-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava pentru construirea unui windfang si amenajarea a doua alei de acces la apartamentul nr. 1-initiator Primarul municipiului Suceava
 14. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Aleea Nucului nr.1, bl.1, sc.B, in vederea extinderii unui imobil de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua parcele de teren situate in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn, respectiv str. Calea Burdujeni fn-initiator Primarul municipiului Suceava
 16. Proiect de hotarare privind completarea precum si modificarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
 17. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 74/27.03.2008 privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti constructii si gradini, catre proprietarii constructiilor –case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea ca cele 21 de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari sa fie repartizate solicitantilor indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala , precum si aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita-initiator Primarul municipiului Suceava
 20. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Municipal de Evidenta a Persoanelor Suceava in Directia Municipala de Evidenta a Persoanelor Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 21. Proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii de analiza a situatiei patrimoniale a S.C. Termica S.A. –initiatori consilierii locali Ovidiu Dontu, Doinita Cocris, Neculai Bosancu, Virginel Iordache, Cornel Casu, Corneliu Vornicu , Vasile Mocanu
 22. Informare cu privire la activitatea desfasurata de Politia Locala Suceava in trimestrul al III-lea al anului 2011, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 136/12 .10.2011.
 23. Diverse
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2961/21.10.2011

 
Inchide