1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16.10.2014,  28.10.2014, 30.10.2014 și 13.11.2014;

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile de la Bugetul Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiului Suceava și Asociația Culturală “Voces ChristianumSuceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Suceava în calitate de partener la implementarea proiectului „Dezvoltare inteligentă pentru orașe europene 2014 – 2020” finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru Horizon 2020 -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru supraetajarea clădirii existente D+P+2E+M cu încă două niveluri, rezultând o clădire D+P+4E+M cu spații comerciale, spații pentru birouri, spații de locuit pe teren proprietate privată în suprafață de 463 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Mărășești nr. 18 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a suprafeței de 7,2 mp teren proprietatea municipiului – domeniul privat, pentru intrarea în legalitate a extinderii edificată la chioșcul de prestări servicii (cizmărie) situat pe strada Aleea Saturn – Solicitant: Mihai Gheorghe -  iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în parcela de teren în suprafață de 1.940 mp situat în Suceava, Cartier Burdujeni, str. Gheorghe Doja nr. 157 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

14.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a spațiului proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Gheorghe Doja nr. 12 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului Suceava – Școala gimnazială nr. 3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului Suceava – C.N. “Petru Rareș” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. Prefect Gavril Tudoraș, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Gheorghe Doja nr. 107, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Baladei nr. 9, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Profesor Leca Morariu nr. 11A, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Măgurei nr. 11, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Luceafărului nr. 22, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon în proiecția balcoanelor existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

23.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Lt. Mircea Damaschin nr. 12, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon simetric cu cele existente la parterul blocului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Mihai Viteazul nr. 17, în vederea amenajării unui acces la apartamentul 1 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

25.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 23, bl. G45 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Republicii nr. 8, în vederea extinderii spațiului autorizat cu AC nr. 83/2014 cu un windfang și amenajare alee de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

27.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un windfang și amenajare alee și trepte de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a terenului proprietate publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, Str. Petru Rareș fn, aferent spațiului comercial proprietate a AF Mamciuc Carmen Cornelia și Sotuha Camelia Elena - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

29.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, Str. Mihai Viteazul nr. 5, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un windfang și amenajarea unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

30.  Proiect de hotărâre privind inițierea de demersuri pentru înființarea unei grădinițe în cartierul Obcini din municipiul Suceava – inițiatori consilierii locali: dl. Barbă Niculai, dl. Crețu Silviu – Cristinel, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Harșovschi Lucian, dl. Prorociuc Daniel, dl. Roibu Marcel – Dan;

31.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava și Palatului Copiilor Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

32.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 14/17.02.2014 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători - iniţiator Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;

34.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Suceava pentru indentificarea unei soluții în vederea realizării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

35.  Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

36.  Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

37.  Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 29.120/27.10.2014;

38.  Adresa S.C. Bioenergy Suceava S.R.L. nr. 1124/05.11.2014 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 29.898/05.11.2014;

39.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 11.204/06.11.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 266/06.11.2014;

40.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 11.312/10.11.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 270/10.11.2014 și la Primăria municipiului Suceava sub nr. 30.333/10.11.2014;

41.  Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  2477 din 21.11.2014 

Inchide