1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.04.2009 şi 12.05.2009;
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.      Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de înlocuirea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de lucrările executate prin Proiectul ISPA - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
5.      Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de Aur” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele de apă şi canalizare străzile Grigore Alexandru Ghica şi Biruinţei în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.      Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor HCL nr. 163/28.08.2008 privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan urbanistic de detaliu – solicitant S.C. VILA ALICE S.R.L. – iniţiatori consilierii locali: dl. Daniel Drăgoi, dl. Vasile Mocanu, d-na. Aurelia Petcu, d-na. Monica Loredana Săndulescu, dl. Viorel Seredenciuc, dl. Costel Tătăranu;
8.      Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul public al statului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.      Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180/28.08.2008 şi nr. 263/30.10.2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor acordate tinerilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, situate în Suceava, Dealul Mănăstirii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul. George Enescu fn. în vederea amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în str. Nicolae Bălcescu nr. 5 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor medicale din str. Calea Burdujeni nr. 11 şi str. Aleea Saturn nr. 4 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, str. Calea Burdujeni nr. 20, bl. 147, în vederea extinderii farmaciei existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Trandafirilor nr. 12, bl. 12, în vederea extinderii birourilor notariale existente la parterul blocului nr. 12 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice în Municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia „Lumină Lină” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind transformarea, în condiţiile legii, a unor posturi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1605 din 22.05.2009

Inchide