1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 23.05.2013 şi 30.05.2013;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 50/28.03.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Suceava cu municipiul Botoşani pentru crearea unui areal de promovare şi dezvoltare prin accesarea instrumentelor de finanţare aferente programelor de investiţie teritoriale integrate (ITI) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind transformarea apartamentului nr. 6 din blocul nr. 21, B-dul. 1 Decembrie 1918 în locuinţă de serviciu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 12, bl. E1, str. Pictor Şerban Rusu Arbore nr. 10 Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, respectiv d-lui. Bondaru Bogdan - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală de 19,60 mp, aflat la subsolul imobilului situat pe str. Cernăuţi nr. 80, pe cote părţi către proprietarii imobilului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a terenului proprietate publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Petru Rareş fn, aferent spaţiului comercial proprietate a A.F. Mamciuc Carmen Cornelia şi Sotuha Camelia Elena - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unui windfang prin care se va realiza accesul din exterior în spaţiul comercial ce funcţionează în apartamentul nr. 9, bl. 36A din B-dul. Prefect Gavril Tudoraş - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Curtea Domnească nr. 3 proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Best Service S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Curtea Domnească nr. 3 proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Girl 2004 S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu nr. 10, bl. A, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-nei. Macariu Lucica - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, cartier Burdujeni, zona industrială, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-lui. Stropşa Lucian - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 16. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 11 din 31.01.2008 privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării în vederea transformării în grădiniţă de copii a imobilului proprietate a S.C. Ichim Serv S.R.L. situat în Suceava, cartier Obcine – Piaţa Agroalimentară Obcine - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeţei de 15,4 mp teren aferent unui balcon construit în extinderea apartamentului nr. 2 de la parterul blocului de locuinţe nr. 34, scara A, str. Octav Băncilă, pe terenul proprietatea municipiului Suceava şi intrarea în legalitate a unui balconului existent – Solicitant: Sumusche Constantin - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU Solicitant: Baranai Bogdan Daniel - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU Solicitant: S.C. UCASY BUILDARS S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe unele trasee din municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;

 23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului muncipiului Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia de Ecologizare, Direcţia Administraţia Pieţelor, Direcţia Generală a Domeniului Public şi Cinematograful „Modern” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 24. Raportul Biroului autoritatea locală de transport cu privire la Petiţiile înregistrate la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 133/19.06.2013 şi nr. 134/19.06.2013.

 25. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU
   

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 1459/21.06.2013

Inchide