Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 IULIE 2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 22.06.2017.
2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2017, pe cele două sectiuni: Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare - initiator Primarul municipiului Suceava.
3.   Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - initiator Primarul municipiului Suceava.
4.   Proiect de hotărare privind repartizarea disponibilitătilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - initiator Primarul municipiului Suceava.
5.   Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2017 - initiator Primarul municipiului Suceava.
6.   Proiect de hotărare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România - initiator Primarul municipiului Suceava.
7.   Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava si Muzeul Bucovinei Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
8.   Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava si Asociatia Culturală „Friedrich Schwartz” - initiator Primarul municipiului Suceava.
9.   Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava si Alianta Sindicatelor din Învătământ Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei hale de reparatii auto Parter, utilităti edilitare, împrejmuire, pe teren proprietate privată  – Solicitanti: Ungurean Dinu si Ungurean Coca - initiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru modificare temă de proiectare la AC nr. 312 din 03.08.2016 care constă în supraetajare hotel cu un etaj, din D+P+3E+M în D+P+4E+M, extindere sală de evenimente D+P, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată – Solicitant: Mandachi Stefan Valentin - initiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărare privind vânzarea prin licitatie publică a unui apartament necontractat din blocul de locuinte nr. 21 din Ansamblul de locuinte Obcini IB din municipiul Suceava - initiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
14. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie fără licitatie publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 2 în vederea extinderii unui spatiu comercial existent - initiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
15. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie fără licitatie publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Păcii fn. în vederea extinderii unui spatiu comercial existent - initiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărare privind aprobarea pretului închirierii de către Municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafată de 300 mp situată în Suceava str. Calea Unirii fn, în incinta Complexului Comercial Bazar, teren proprietate a S.C. Amerom Transcom S.R.L. - initiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărare privind asocierea Municipiului Suceava cu Fundatia România Pro Culture în vederea desfăsurării, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, a concertului trupei Proconsul, în data de 11.08.2017, cu acces gratuit pentru public - initiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
18. Proiect de hotărare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru stabilirea si modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava, aprobat prin HCL nr. 276/25.11.2010 - initiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
19. Proiect de hotărare privind modificarea Programului de transport public local de persoane - initiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
20. Proiect de hotărare privind declansarea procedurii de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere - initiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
21. Proiect de hotărare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile  pentru transportul de persoane în regim de taxi - initiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
22. Proiect de hotărare privind acordarea unui concediu de odihnă suplimentar personalului din cadrul Primăriei municipiului Suceava si al serviciilor publice cu subordonare locală, fără personalitate juridică - initiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărare privind transformarea unor posturi contractuale - initiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru institutia de spectacole Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
25. Informare privind activitatea Serviciului Protectie Socială aferentă semestrului I din anul 2017  înregistrată sub nr. 25.220/18.07.2017.
26. Informare privind activitatea desfăsurată de Politia Locală Suceava în trimestrul II 2017 înregistrată sub nr. 24.784/14.07.2017.
27. Diverse.


     p. PRIMAR,
   VICEPRIMAR
LUCIAN HARSOVSCHI          


Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.  1.538
  Din 21.07.2017
   

Inchide