DISPOZIŢIE 
       privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 august 2015, ora 14.00

1.   Aprobarea proceselor verbale ale sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 23.07.2015, 27.07.2015 si 31.07.2015.
2.   Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava.
3.   Proiect de hotarare privind repartizarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015-initiator Primarul Municipiului Suceava.
4.   Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Societatea Stiintifica Cygnus Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
5.   Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Alianta Sindicatelor din Invatamant Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
6.   Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia “ Sfântul Simion „ Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „ Nasterea Domnului “-Catedrala Ortodoxa Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
8.   Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru Biserica Penticostala Filadelfia Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava.
9.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilitati pentru transportul public local și aprobarea contractului cadru de acordare a subventiei pentru transportul public local de călători-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii “ Amenajare cimitir Burdujeni “-initiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea platii sumei de 1.059.653 lei  pentru acoperirea pierderilor reale inregistrate in luna iulie 2015 pentru desfasurarea activitatilor de transport si distributie a energiei termice ale SC TERMICA SA Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuinte cu regim mic de inaltime si dotari aferente, pe teren proprietate privata in suprafata de 5100 mp, situat in zona “Dealul Manastirii” solicitant Râșca Ovidiu-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuinte colective P+2E+M, pe teren proprietate privata , solicitant SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea a doua clădiri cu regim de înălțime P si P+Etaj partial, cu destinatii de spatii comerciale , birouri, spatii de depozitare și imprejmuire, pe teren proprietate privata -solicitanti Luca Angela și Luca Ilie Cristinel-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire centru de afaceri cu regim de înălțime S1+S2+6E+Etaj 7 partial, pe teren proprietate privata -solicitanti SC SOLUTIONS Development GROUP SRL și SC COMPANY R&V SRL-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru refacere fatade la frontul construit al strazilor Stefan cel Mare, Ana Ipatescu si Nicolae Balcescu -initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hala de depozitare si comercializare echipamente tehnologice, pe teren proprietate privata -solicitanti Livadaru Lucian Mircea si Livadaru Magda si Mechetei Alexandru-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta cu regim mic de inaltime D+P+M, imprejmuire si racorduri/bransamente, pe teren proprietate privata -solicitanti Ismail Victor si Ismail Maria -initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru spațiul cu alta destinație decât locuinta, situat în Suceava , str. Nicolae Balcescu nr.2-initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în Suceava , str. Calea Unirii nr.88, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava , str. Marasesti nr.32, cu un windfang și o rampa de acces pentru o persoana cu deficiența locomotorie grava-initiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei constand în doua parcele de teren în suprafața de 210 mp și 317 mp situate în Suceava , Cartier Itcani, str. Grigore Alexandru Ghica nr.122-initiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei constand într-o parcela de teren în suprafața de 140 mp situata în Suceava , B-dul 1 Decembrie 1918 nr.9-initiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului pentru concesionarea fără licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata în Suceava, str. Victoriei nr.20, în vederea amenajarii unui spațiu de garare pentru moped (vehicul pentru o persoana cu handicap grav neuromotor )-initiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -str. Victoriei fn-initiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de treren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -str. Cuza Voda fn-initiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Baladei nr.9, in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotarare privind atribuirea autorizatiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane in regim de taxi-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcarilor cu plata din zonele -Magazin Bucovina, Hotel Bucovina si Piata centrala din municipiul Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
31. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi-initiator Primarul municipiului Suceava.
32. Raport privind functionarea Adapostului pentru caini de pe str. Energeticianului f.n. din |Municipiul Suceava , inregistrat la Primaria municipiului Suceava  la nr. 24757 din 20.08.2015.
33. Adresa SC Termica SA Suceava nr. 7396/06.08.2015 , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava nr.183/07.08.2015.
34. Diverse.


PRIMAR
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

 Nr. 2455
 Din  20.08.2015

Inchide