Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 APRILIE 2017, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 30.03.2017 și 07.04.2017.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea punctelor 3 și 5 din cadrul art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017-inițiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România-inițiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Suceava Capitală Culturală Europeană” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Promotorii Bucovinei” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Umanitară “CREST CREative Strategies”-inițiator Primarul municipiului Suceava.
8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Profesioniștilor Colegiului Național “Ștefan cel Mare” Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Creativities” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană de Atletism Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Clubul Sportiv Phoenix Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv Kinder Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava –inițiator Primarul Municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții “Extindere rețele de alimentare cu apă str. Traian Țăranu etapa I ”-inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat, solicitant Sandu Victor Ioan - inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA- Centrul de Zi Recuperare Emanuel Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2017 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”-Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi”- inițiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2017, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” - Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind majorarea prețului local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate-inițiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în municipiul Suceava –inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
23. Diverse.


PRIMAR
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  849
Din 21.04.2017

Inchide