1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 29 martie 2012;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de Aur” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „LUDICE XXI” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Cultural-Educativă „Arcanul USV” a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale-iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi - initţator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii „Amenajare adăpost câini comunitari, str. Energeticianului” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare Cimitir Iţcani” – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.11 din 26.01.2012 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Ucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 35 mp, situată în str.Zamca fn în vederea amenajării unui drum de acces spre lăcaşul de cult – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 16. Proiect de hotărâre privind întabularea în favoarea SC Adrem Invest SRL a unor parcele de teren în suprafaţă totală de 58.097 mp situate în Suceava str.Energeticianului nr.1 – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 17. Proiect de hotărâre privind completarea proiectului tehnic, pentru realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru consumul de termoficare urbană a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin construirea unui balcon şi a unor windfanguri, amenajarea unui acces din exterior la un spaţiu comercial – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului prof. dr. Ing. Dorel Cernomazu – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

 20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului prof univ. dr. Viorel Munteanu – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 21. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Matei Vişniec – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 25. Proiect de hotărâre privind transformarea a două posturi contractuale în statul de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu;

 26. Raportul nr.12.125/04.04.2012 al comisiei de evaluare;

 27. Informarea Poliţiei Locale Suceava nr.49/20.04.2012.

 28. Diverse

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 1296/20.04.2012 

Inchide