Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 octombrie 2017, ora 14:00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 28.09.2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2017, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Branșament la rețeaua de termoficare la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2” - inițiatori Primarul municipiului Ion Lungu Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Racord de apă canal la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2” - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Racord gaz metan la Blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2” - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Racord energie electrică la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2” - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu proprietate a municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Gării nr. 7, din spațiu cu altă destinație decât locuință în spațiu de locuit – inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava – inițiator Primarului municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind amplasarea Monumentului Marii Uniri pe o parcelă de teren în suprafață de 50 mp proprietate publică a municipiului Suceava , situată în Suceava str. Ștefan cel Mare f.n. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind organizarea procedurii de achiziție publică în vederea stabilirii soluției artistice cu privire la realizarea Monumentului dedicat Marii Uniri - inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 (1) și anexei la HCL nr. 69/30.03.2017 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Leșan ( fostă Iacubovschi) Loredana Elisabeta - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 155/2013 cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava , modificată și completată prin HCL nr.136/2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi și a copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere - inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din HCL nr.210 din 30.06.2016 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere - inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
21. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 12 locuințe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, situate în Suceava , Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul Privighetorii - inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 4 locuințe vacante aflate în administrarea Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului a 3 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava.
25. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 36.724/09.10.2017.
26. Raportul de evaluare al Comisiei de evaluarea a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi și pentru procedura de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de inchiriere, înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 210/12.10.2017.
27. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul III 2017, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 212 din 19 octombrie 2017.
28. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2761
Din 19.10.2017

Inchide