1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.09.2012;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2012, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului selecţiei de proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi CSM Suceava – Secţia Canotaj - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 114/31.05.2012 privind aprobarea sprijinului financiar pentru parohia Iţcani I – Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Extindere pavimente str. Ştefan cel Mare” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Alimentare cu apă str. Spiru Haret” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 din cadrul art. 1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, modificată prin HCL nr. 379/2005 şi HCL nr. 329/2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de plată şi fideiusiune pentru suma de 6.496.218,20 lei, la care se adaugă valoarea facturilor curente, începând cu facturile aferente consumului lunii octombrie şi până la data de 29.11.2013 (emise de S.C. A.C.E.T. S.A. către S.C. Termica S.A.), convenţie care urmează a fi încheiată între S.C. A.C.E.T. S.A., S.C. Termica S.A. Suceava şi municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcţii publice în statul de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Diverse;

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 3044/19.10.2012

Inchide