1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 21.03.2013, şi 28.03.2013;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de plată şi fideiusiune aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 143 din 30 august 2012, Convenţie încheiată între E.ON Energie România S.A., SC Termica SA Suceava şi Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Profesioniştilor C.N. „Ştefan cel Mare” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” - Zamca, Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de Aur” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Ştiinţifică „CYGNUS” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia de Caritate şi Întrajutorare „ANA” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Youth Can Do It” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi „Timp pentru unu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „AIKI DOJO” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 16. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 17. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia de Protecţie a Animalelor „PROANIMA” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea corpului de proprietate – teren în suprafaţă de 57734 mp identic cu parcelele cadastrale nr. 32323 în suprafaţă de 38996 mp şi nr. 39430 în suprafaţă de 18738 mp - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 363 mp identic cu parcela cadastrală nr. 32019 în vederea extinderii construcţiilor existente - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare reţea de alimentare cu apă strada Traian Vuia” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Nordic Skatepark în municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 22. Proiect de hotărâre privind restituirea sumei actualizate reprezentând avansul achitat de domnii Dorobanţu Maria Eugenia şi Dorobanţu Bogdan pentru cumpărarea apartamentului nr. 6 din blocul nr. 21, B-dul. 1 Decembrie 1918 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 24. Proiect de hotărâre privind conferirea, post mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” arheologului Hău Florin - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea S.C. Termica S.A. de valorificare a unor bunuri ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 33689 din 14.12.1999 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 26. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sf. Apostoli” Iţcani, a unor bunuri proprietate privată a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 28. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unui cabinet medical situat în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu nr.4, bl. F, sc. C, ap. 3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unui cabinet de obstretică ginecologie - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 30. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava Str. Calea Burdujeni, nr.11, în vederea extinderii unei farmacii precum şi amenajarea unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 31. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amenajării unei alei de acces, situată în Suceava, Str. Tineretului nr. 6 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 32. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava Str. Oituz, nr.21, bl. O2, sc.A, în vederea extinderii apartamentului nr. 3 cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava Str. Oituz, nr.25, bl. M1, sc.B, în vederea extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava Str. Vasile Bumbac, nr.2, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit precum şi amenajarea unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 35. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str. Ion Vodă Viteazu nr. 1, bl. B2 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 36. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 37. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Mărăşeşti nr. 34, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 38. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, str. Celulozei nr. 4 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 39. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii cu un windfang şi amenajare alee de acces la spaţiul situat în str. Ştefan cel Mare, nr.51 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 41. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post – funcţie publică în statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu „Asociaţia Lumină Lină Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 44. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 95/15.04.2013;

 45. Petiţia înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 59/19.03.2013;

 46. Diverse.

  

PRIMAR,
ION LUNGU
 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 942/19.04.2013


 

 

Inchide