1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.10.2011 şi din data de 07.11.2011.
2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de asociere între Municipiul Suceava şi SC Iulius Mall Suceava în vederea susţinerii manifestărilor cultural-artistice din Municipiul Suceava care se vor desfăşura în parcarea Iulius Mall în perioada 23-31.12.2011 „Săptămâna Magică” şi cu ocazia Revelionului 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Schimbarea la Faţă” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind tarifele de închiriere aplicabile începând cu anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activităţii de producere, transport şi distribuţie pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL nr.218 din 27 octombrie 2011 privind aprobarea participării Municipiului Suceava la realizarea proiectului „Perlele medievale – Hotin, Soroca, Suceava” co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Comun ENPI CBN „România – Ucraina- Republica Moldova 2007-2013” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Municipiul Suceava şi Organizaţia Salvaţi Copiii – Filiala Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiată între Municipiul Suceava şi Organizaţia Centru Diecezan Caritas – Iaşi– iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor parcele de teren în suprafaţă de 1424 mp aferent blocurilor ANL din zona Metro, din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.227 din 27.10.2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două parcele de teren situate în Suceava, B-dul Ana Ipătescu fn respectiv str.Calea Burdujeni fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Octav Băncilă nr.4 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava b-dul 1 Decembrie 1918 fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.Oituz nr.19, bl.M5, sc.A, respectiv str.Nicolae Iorga nr.10 în vederea extinderii unor imobile de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, unor personalităţi marcante din domeniul medical din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Harşovschi Lucian.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL, refăcută în condiţiile art.15 alin.9 pct.a din HG nr.165/1998 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condiţiile legii, a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Raportul de evaluare nr.32.318/27.10.2011 al comisiei de evaluare privind atribuirea autorizaţiilor taxi.
25. Informarea Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit nr.34.149/18.11.2011.
26.  Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 3152/18.11.2011

Inchide