1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 25 octombrie 2012 si a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 7 noiembrie 2012.

 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012-initiator Primarul municipiului Suceava

 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2012-initiator Primarul municipiului Suceava

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 4.600.000 lei -initiator Primarul municipiului Suceava

 5. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor art.3 din Acordul de parteneriat ce constituie anexa la HCL nr. 48/2009, privind asocierea intre Consiliul Local al municipiului Suceava si Consiliul Judetean Suceava privind contributia pentru co-finantarea proiectului „ Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia „ -initiator Primarul municipiului Suceava

 6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 182/27.08.2009 privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia „si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului -initiator Primarul municipiului Suceava

 7. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si CSM Suceava -Sectia Box-initiator Primarul municipiului Suceava

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava si Asociatia „ Curcubeul Succesului „ privind participarea la festivalul „ Le marche de Noel „ din orasul Laval din Franta , oras infratit cu Municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Judetul Suceava si Asociatia „ Produs in Bucovina” , pentru realizarea „ Targului de Craciun Suceava 2012 „-initiator Primarul municipiului Suceava

 10. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 192/25.10.2012 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriului municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Suceava in cadrul Consiliilor de administratie ale Palatului Copiilor si Scolii Postliceale Sanitare Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 12. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant particular preuniversitar din municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu -solicitant : Deaconu Stela -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu -solicitant : Deaconu Sorin Mitica -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 15. Proiect de hotarare privind imputernicirea SC ACET SA sa efectueze procedurile in vederea selectarii candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SC ACET SA -initiator Primarul municipiului Suceava

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea „ Regulamentului de organizare si functionare a parcajelor subterane din zona centrala a municipiului Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava

 17. Proiect de hotarare privind modificarea articolului 8 din Contractul nr. 40298/2004 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Suceava si prelungirea Contractului nr. 40298 /2004 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradala in municipiul Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava , Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Virvara

 18. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi -functii publice in statul de functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava si in statul de functii al Directiei Municipale de Evidenta a Persoanelor – initiator Primarul municipiului Suceava

 19. Diverse

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 3267/16.11.2012

   

Inchide