1.     Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 31 martie  2016.

2.     Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2016 , pe cele doua sectiuni – Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava

3.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

4.     Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017-initiator Primarul municipiului Suceava

5.     Proiect de hotarare privind stabilirea unor tarife pentru transportul public local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

6.     Proiect de hotarare privind repartizarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

7.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

8.     Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România –initiator Primarul municipiului Suceava

9.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala “ Vatra Satului “ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

10.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Protopopiatul I Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

11.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Profesionistilor Colegiului National “ Stefan cel Mare “ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

12.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia Umanitara “CREST CREative Strategies “ Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

13.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundatia de Caritate si Intrajutorare “ ANA” Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

14.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Judeteana de Atletism Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

15.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta individuala , cu un regim mic de inaltime, anexa, imprejmuire si racorduri/bransamente la retele de utilitati tehnico-edilitare , pe teren proprietate privata , solicitanti Ciobanu –Timofti Niculaie si Ciobanu –Timofti Mariana - initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

16.  Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

17.  Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

18.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Dimitrie Onciul fn, in vederea extinderii spatiului comercial existent-initiator Primarul municipiului Suceava

19.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit situat in Suceava , str. Statiunii nr.6-initiator Primarul municipiului Suceava

20.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit situat in Suceava , Aleea Saturn , bl. E12-initiator Primarul municipiului Suceava

21.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Aleea Venus nr.1 pentru amenajare acces din exterior ( trepte si podest ) in vederea schimbarii destinatiei unui spatiu de locuit in spatiu prestari servicii –initiator Primarul municipiului Suceava

22.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parecele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Statiunii nr.11, pentru amenajare acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei partiale a unui spatiu de locuit in spatiu prestari servicii ( coafor –frizerie ) –initiator Primarul municipiului Suceava

23.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un windfang si amenajare alee si trepte de acces-initiator Primarul municipiului Suceava

24.  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava –B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava

25.  Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei constand in o parcela de teren in suprafata de 590 mp situata in municipiul Suceava , str. Zamca fn-initiator Primarul municipiului Suceava

26.  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii unui spatiu proprietate privata  a municipiului Suceava situat in Suceava str. Petru Rares nr.44 in suprafata de 27,44 mp in vederea desfasurarii de activitati comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

27.  Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor Protopopiatul Suceava –Parohia “Nasterea Maicii Domnului “ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

28.  Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Parohia Romano-Catolica “ Sfântul Ioan Nepomuk “ Suceava a unui teren in suprafata de 1483 mp situat in Suceava , str. Garii nr.13 precum si a cladirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei amplasata pe aceasta parcela de teren –initiator Primarul municipiului Suceava

29.  Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

30.  Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei constand in doua parcele de teren alaturate, in suprafata 1399 mp si respectiv 647 mp-initiator Primarul municipiului Suceava

31.  Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2016, incheiat intre Municipiul Suceava si Asociatia “ Lumina Lina “ –Centrul Social de zi  “Sfanta Vineri “ Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava

32.  Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi in statele de functii pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava , Directia de Asistenta Sociala si Directia Generala a Domeniului Public –initiator Primarul municipiului Suceava

33.  Adresa Institutiei Prefectului –Judetul Suceava , inregistrata la nr. 9290 din 18 martie 2016 , cu privire la memoriul formulat de Cabinetul de Avocati “Lucia Ursu”.

34.  Diverse

 

PRIMAR,
ION LUNGU              


Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 896
  Din 15.04.2016 

Inchide