1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 28 mai 2015.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Pensionarilor din Burdujeni Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Culturala “Crestinii Bucovinei” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociatia Clubul Sportiv “Bucovina Dance Studio” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotarare privind conferirea, post mortem, a titlului de “ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava “ domnului ION SIMINICEANU-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava “, domnului Doctor Inginer EMIL MATEIAS-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
8. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de “ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava “ domnului profesor IEREMIE VIOREL--initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii intre Municipiul Suceava , Asociatia Culturala Educativa “CLUBUL VIDEO ART “ si Casa de Cultura a Sudentilor aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii Nationale, coordonata de Universitatea “ Stefan cel Mare “ Suceava , pentru deplasarea unei delegatii din partea Municipiului Suceava la Sankt-Petersburg, Rusia la Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA editia 2015 , in perioada 4-13.09.2015, precum si a cheltuielilor legate de aceasta deplasare-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 19/20.01.2015 privind acordarea de facilitati pentru transportul public local si aprobarea contractului-cadru de acordare a subventiei pentru transportul public local de calatori-initiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire  locuinta P+2E cu spatii comerciale la parter, pe teren proprietate privata, solicitanti-Voronca Bogdan-Adrian și Voronca Narcis -Valentin -initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “ Bucovina “ al judetului Suceava unui teren in suprafata de 493 mp, situat in Suceava , str. Universitatii-initiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Traian Vuia, in vederea extinderii cladirii proprietate a SC Master Auto Glass SRL-initiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit situat in Suceava , B-dul George Enescu nr. 23, bl. G45-initiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -str. Cuza Voda fn-initiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -str. Victoriei fn-initiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiul Suceava , situata in Suceava , str. Zamcei nr.37, pentru extinderea unui spatiu de locuit cu un windfang (9mp) si scari de acces (2mp) in vederea schimbarii destinatiei acestuia in spatiu prestari servicii ( salon de infrumusetare )-initiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Ana Ipatescu nr.6, pentru extinderea unui spatiu de locuit cu un windfang ( 5,4 mp ) si amenajarea unei alei de acces (3 mp ) in vederea schimbarii destinatiei acestuia in spatiu comercial-initiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotarare privind completarea precum si modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotarare privind reglementarea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a municipiului Suceava in scopul instalarii, intretinerii, inlocuirii si mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu apartinand domeniului public al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi-initiator Primarul municipiului Suceava.
24. Adresele S.C. Termica S.A. nr. 3413/20.04.2015 inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 85/20.04.2015 , adresa nr.4416/19.05.2015  , inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 16488/28.05.2015 si adresa nr. 1488 /09.06.2015 inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 131/10.06.2015.
25. Cererile de revocare ale dispozitiile art.I pct.2 sbpct.11 din HCL nr. 133/2015, inregistrate la nr. 16242/26.05.2015, 16645 /29.05.2015, 16646 din 29.05.2015 , 16049 /25.05.2015, 16050/25.05.2015 si 16241/26.05.2015 .
26. Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC 

Nr. 1842

din 12.06.2015


                                                                                                                                                              

Inchide