1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Suceava ce a avut loc in data de 26 noiembrie 2015 si al sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Suceava din 9 decembrie 2015.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava la data de 08.12.2015, pe cele doua sectiuni-Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2015-initiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea platii subventiei pentru acoperirea pierderilor reale inregistrate in perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfasurarea activitatilor de transport si distributie a energiei termice ale SC TERMICA SA-Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor percepute pentru accesul la film in Cinematograful Modern-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
7. Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 276/2010 privind Regulamentul de stabilire si modalitatea de incasare a taxei de ecologizare in Municipiul Suceava –initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hala de depozitare si comercializare echipamente tehnologice, pe teren proprietate privata –Solicitanti- Livadaru Lucian Mircea , Livadaru Magda si Mechitei Alexandru-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor-Biserica “ Nasterea Maicii Domnului “ a unui teren categoria curti constructii, in suprafata de 792 mp situat in Suceava , str. Trandafirilor f.n.-initiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotarare privind unele reglementari referitoare la contractarea serviciilor subventionate de transport-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
12. Proiect de hotarare privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 251763/5.05.2015, aprobat prin HCL nr. 114/30.04.2015-initiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi in Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii Serviciului de administrare strazi si sistematizare rutiera-initiatori  Viceprimarii municipiului Suceava Lucian Harșovschi si Ovidiu Doroftei.
15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Suceava –initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
16. Proiect de hotarare privind interzicerea vehiculelor cu tractiune animala pe domeniul public al municipiului Suceava –initiatori Viceprimarii municipiului Suceava Lucian Harșovschi si Ovidiu Doroftei.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Asistenta Sociala si Regulamentului de organizare  si functionare a Cantinei de Ajutor Social-initiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotarare privind atribuirea atestatului Administrator de imobil-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei.
19. Raport anual de analiza si evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanta privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2014-30.09.2015, inregistrat la Primaria Suceava la nr. 35097/02.12.2015.
20. Raport al comisiei de evaluare constituita in baza Dispozitiei Primar nr.2983 din 06.10.2015 , inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 35832 din 08.12.2015.
21. Cererea Cabinetului de avocat “ Nicoara Marius” , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 281/25.11.2015.
22. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU        

    
Avizat pentru legalitate,
  Secretar municipiu
    Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 3664
  Din 11.12.2015  

 

Inchide