1.     Proiect de hotarare privind tarifele de inchiriere aplicabile incapand cu anul 2015-initiator Primarul municipiului Suceava

2.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si S.C. “Iulius Mall “ Suceava in vederea sustinerii manifestarilor cultural-artistice care se vor desfasura cu ocazia Revelionului 2015 in Municipiul Suceava , parcarea Iulius Mall-initiator Primarul municipiului Suceava

3.     Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de dare in administrare pentru unitatile de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile , terenuri si cladiri apartinand domeniului public al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

4.     Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta individuala D+P+E pe teren proprietate privata -solicitant Nimigean Victoria-initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

5.     Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de amenajare a teritoriului Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal intercomunal LEA 400 KV Gadalin -Suceava inclusiv interconectarea la SEN , solicitant C.N. “ Transelectrica “ S.A. Sucursala de Transport a Energiei Electrice Bacau-initiatori Primarul Municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

6.     Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea construirii unui windfang in extinderea unui spatiu de locuit situat in Suceava str. Statiunii nr. 2 si a scarilor de acces din exterior la acest spatiu-initiator Primarul municipiului Suceava

7.     Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un windfang si amenajare alee si trepte de acces-initziator Primarul municipiului Suceava

8.     Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in Suceava str. Mihai Viteazu nr. 17, in vederea amenjarii unui acces la apartamentul nr. 1 -initiator Primarul municipiului Suceava

9.     Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

10.  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane fizice si persoane juridice in incinta Complexului Comercial Bazar -initiator Primarul municipiului Suceava

11.  Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , strada Florilor bloc MES , in vederea extinderii unui spatiu de locuit cu un balcon-initiator Primarul municipiului Suceava

12.  Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava a unei pacele de teren in suprafata de 3880 mp proprietate a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Scurta nr.3-initiator Primarul municipiului Suceava

13.  Proiect de hotărâre privind conferirea, post mortem, a titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava “ academicianului CRISTOFOR SIMIONESCU-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Varvara

14.  Proiect de hotarare privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 250075/08.05.2014, aprobat prin HCL nr.130/30.04.2014-initiator Primarul municipiului Suceava

15.  Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcții pentru Primaria municipiului Suceava , Direcția de ecologizare, Direcția Administratia Pietelor, precum și a numarului de personal și a statului de funcții pentru Direcția de Asistenta Sociala -initiator Primarul municipiului Suceava

16.  Raport anual de analiza și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanța privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2013-30.09.2014., înregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 32722/09.12.2014

17.  Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane in regim de taxi-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Varvara

18.  Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din contractul nr. 251214Din 12.03.2014 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor , medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare ptr baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant aprobat in baza HCL 52/27.02.2014-initiator primarul municipiului Suceava

19.  Proiect de hotarare privind initierea de demersuri pentru infiintarea unei gradinite in cartierul Obcini din municipiul Suceava -initiatori consilierii locali Barba Niculai, Cretu Silviu Cristinel, Doroftei Ovidiu, Enea Liviana, Harsovschi Lucian, Roibu Marcel-Dan, Seredenciuc Viorel

20.  Adresa Agentiei pentru Protectia mediului Suceava , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.286 din 08 decembrie 2014

21.  Adresa S.C. Termica S.A. nr. 11870/28.11.2014 , înregistrată la Primaria municipiului Suceava la nr. 32199/02.12.2014

22.  Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  3086 din 12.12.2014

Inchide