1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 22 iunie 2009 si 29 iunie 2009 .
 2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Suceava", domnului LEMNE CAROL-LUDOVIC - initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finantari nerambursabile si virari de sume intre domeniile programului anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2009-initiator Primarul municipiului Suceava
 6. Proiect de hotarare privind preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente reabilitarii imobilelor pentru proprietarii/chiriasii fondului locativ de stat , familii sau persoane singure ,aflati in imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 1.554.636 mp din proprietatea municipiului Suceava in proprietatea S.C. Termica S.A.-initiator Primarul municipiului Suceava
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aferente serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare –epurare practicate de S.C. A.C.E.T. S.A. in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „ Locuinte sociale pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate-zona Metro-B-dul 1 Decembrie 1918 in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Vitelaru Dinu-initiator Primarul municipiului Suceava
 11. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a doua parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in B-dul 1 Decembrie 1918 nr.2-initiator Primarul municipiului Suceava
 12. Proiect de hotarare privind vanzarea a 8 apartamente situate in blocurile construite din fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava : str. 6 Noiembrie nr.42, bl.A1, sc.B, ap.19, str. Marasesti nr.9, bl.B8, sc.B, ap.2, str. Magurei nr.11, bl.F7, sc.C, ap.19, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, ap.10, str. Aleea Dumbravii nr.5, bl.6, sc.A, ap.21, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.13, Aleea Dumbravii nr.5, bl.5, sc.A, ap.20, str. Statiunii nr.4, bl.D4, sc.A, ap.14, catre titularii contractelor de inchiriere, in conditiile impuse de Decretul Lege nr.61/1990 ( republicat) si a Legii nr.85/1992 ( republicata )-initiator Primarul municipiului Suceava
 13. Proiect de hotarare privind punerea in aplicare , la nivelul municipiului Suceava , a prevederilor O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile publice locale-initiator Primarul municipiului Suceava
 14. Informare privind activitatea Serviciului Protectie Sociala pe semestrul I-2009, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 21345/02.07.2009
 15. Raportul de activitate in perioada iunie 2008-iunie 2009 al d-lui viceprimar Lucian Harsovschi, inregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 147/13.07.2009.
 16. Cererea S.C. CON BUCOVINA S.A. , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 122/09.06.2009.
 17. Cerere privind efectuarea concediului de odihna apartinand d-lui Primar Ion Lungu , inregistrata la Consiliul local al municipiului Suceava la nr. 146/13.07.2009.
 18. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 
   
  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

   
  Nr. 2140 din 10.07.2009
Inchide