1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 25 noiembrie 2010 .
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Drumuri si parcari cartier de locuinte pentru tineri zona Tatarasi, municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Extindere retele electrice strada Aleea Dumbravii , municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Extindere retele electrice-strada Socului, municipiul Suceava „- initiator Primarul municipiului Suceava
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii a 20 apartamente din blocul de locuinte nr.20 Ansamblul de locuinte Obcini 1B , a raportului de consultanta imobiliara si evaluare privind activ imobiliar-bloc de locuinte Obcini 1B, tronson 20, str. 1 Decembrie 1918 , municipiul Suceava , precum si a diferentelor de achitat de catre contractanti-initiator Primarul municipiului Suceava
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru Complex Sportiv , ce va fi construit pe teren proprietatea municipiului Suceava , situat in zona Metro-camp-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
 8. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent-initiator Primarul municipiului Suceava
 9. Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator Primarul municipiului Suceava.
 10. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava in domeniul privat al municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
 11. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru vanzarea unei parcele de teren atribuite in baza Legii nr. 15/2003, situate in municipiul Suceava, str. Mircea Hrisca nr.4 – initiator Primarul municipiului Suceava.
 12. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit – initiator Primarul municipiului Suceava.
 13. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica si stabilirea pretului concesiunii unei parcele de teren situate in municipiul Suceava in vederea extinderii spatiului comercial existent – initiator Primarul municipiului Suceava.
 14. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui apartament proprietate a municipiului Suceava , situat in Ansamblul de locuinte Obcini IB, din spatiu de locuit in locuinta de interventie –initiator Primarul municipiului Suceava
 15. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „, doamnei Cucoveica Elena-initiator Primarul municipiului Suceava
 16. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „, doamnei Lazar Ana-initiator Primarul municipiului Suceava
 17. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „ Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „, domnului doctor Ciubotaru Gheorghe –Vasile –initiator Primarul municipiului Suceava
 18. Proiect de hotarare privind modificarea tarifului practicat de S.C. T.P.L. S.A. pentru biletele de calatorie-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 de prelungire a Contractului nr. 252187/06.05.2010 pentru acordarea de servicii sociale-initiator Primarul municipiului Suceava
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 a contractului pentru acordarea de servicii sociale nr. 251762/14.04.2010 incheiat intre Municipiul Suceava si Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti –initiator Primarul municipiului Suceava.
 21. Proiect de hotarare de completarea a HCL nr. 191/2010 privind punerea  la dispozitia proiectului „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava „ a terenului pentru reabilitare si extindere camp de puturi Berchisesti ; zona de protectie sanitara pentru sursa de apa Berchisesti; reabilitare statie de tratare a apei Mihoveni-initiator Primarul municipiului Suceava
 22. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
 23. Raport de analiza si evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanta privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru anul 2010, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 37502 din 09.12.2010
 24. Sesizarea locatarilor domiciliati in blocurile I2 si H5 de pe  str. Alexandru cel Bun , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 167/19.11.2010.
 25. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 3947/10.12.2010

Inchide