1.      Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 24 noiembrie 2011 .
2.      Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din Municipiul Suceava „ al proiectului „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
3.      Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei ce consta in parcela de teren in suprafata de 225 mp situata in Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca ( Zona Metro)-initiator Primarul municipiului Suceava
4.      Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei ce consta in parcela de teren in suprafata de 162 mp situata in intravilanul municipiului Suceava , cartier Burdujeni, strada Mircea Damaschin-initiator Primarul municipiului Suceava
5.      Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 188/22.06.2005 pentru solutionarea cererilor de atribuire de terenuri in baza Legii nr. 15 /2003 , republicata –initiator Primarul municipiului Suceava
6.      Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
7.      Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
8.      Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Suceava - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi 
9.      Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare si administrare a cimitirului „ Pacea” –initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 a contractului pentru acordarea de servicii sociale nr. 251846/28.04.2011 incheiat intre Municipiul Stuceava si Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti –initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 de prelungire a Contractului nr. 251800/26.04.2011 pentru acordarea de servicii sociale-initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi – functii publice in statul de functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
13. Raport anual de analiza si evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanta privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2010-30.09.2011, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 35796/09.12.2011.
14. Diverse.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 3180/09.12.2011

 
Inchide