1.       Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 20.11.2008 ;
2.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
3.       Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava
4.       Proiect de hotarare privind rectificarea in minus a bugetului local al municipiului Suceava pe anul 2008-initiator Primarul municipiului Suceava 5.       Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitatea Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava 6.       Proiect de hotarare privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 22 familii-initiator Primarul municipiului Suceava
7.       Proiect de hotarare privind aprobarea, de principiu, a asocierii intre Municipiul Suceava si Consiliul judetean Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea intrarii in legalitate pana la data de 31.03.2009 a unui garaj construit pe terenul proprietatea  municipiului -domeniul privat –initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
9.       Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –solicitant SC Patribel SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
10.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Nicolaica Dan Mihai Adrian- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
11.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Rusu Danut- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
12.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-solicitant SC DUO MAT SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –solicitant Primaria Municipiului Suceava - initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
14.    Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a trei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii a trei chioscuri comerciale - initiatori Primarul municipiului Suceava 
15.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava str. Ana Ipatescu fn precum si conditiile de organizare a licitatiei –initiator Primarul municipiului Suceava
16.    Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Consiliul Concurentei Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 294 mp in vederea extinderii spatiului existent si amenajarea sediului institutiei –initiator Primarul municipiului Suceava
17.    Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei familiei Proboteanu Sergiu Adrian si Maria Consuela constand in o parcela de teren in suprafata de 395 mp situata in Suceava , str. Capitan Grigore Andrei –initiator Primarul municipiului Suceava
18.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu comercial –initiator Primarul municipiului Suceava
19.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea amenajarii unor trepte si alei de acces-initiator Primarul municipilui Suceava
20.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
21.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii unor spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava
22.    Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu comercial existent in str. Calea Unirii nr.60, bl.40A-initiator Primarul municipiului Suceava
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii si prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile si spatiile cu alta destinatie decat locuinta, proprietate a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
24.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale –initiator Primarul municipiului Suceava
25.    Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la HGR nr.1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava 26.    Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL  nr.3 /26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava 
27.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta tip mansarda, in ordinea de prioritate stabilita-initiator Primarul municipiului Suceava
28.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii suprafetelor de teren , a chioscurilor metalice tip IRA, IPRUC si a spatiilor proprietate a municipiului Suceava , situate in Complexul Comercial Bazar si in Pietele Agroalimentare din Suceava precum si a contractelor de inchiriere cadru –initiator Primarul municipiului Suceava
29.    Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local al municipiului Suceava cu Blocul National Sindical-Filiala Suceava in vederea promovarii si desfasurarii unor programe si proiecte de dezvoltare locala si de informare a cetatenilor in domeniile dezvoltarii locale si al integrarii europene-initiator Primarul municipiului Suceava
30.    Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si executarea serviciului de transport in regim de inchiriere-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
31.    Proiect de hotarare privind transformarea in conditiile legii, a doua posturi-functii publice-initiator Primarul municipiului Suceava

32.    Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Directiei Generale a Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava

 

33.   Diverse.

 

 
 
PRIMAR,
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 3333
Din 10.12.2008
Inchide