1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local din data de 29.10.2009.
2. Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010 – initiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2009 – initiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotarâre privind efectuarea virarilor de credite în cadrul Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii initiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotarâre privind stabilirea tarifelor abonamentelor pentru serviciul de transport public local de calatori – percepute de S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava – initiatori: Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.    
6. Proiect de hotarâre privind atribuirea denumirii de „Parcul profesor Ioan Nemes” parcului situat în municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
7. Proiect de hotarâre privind atribuirea unor denumiri de strazi în municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil domnului Ciurari Vasile – initiatori: Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.        
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Suceava cu regulamentul local de urbanism aferent, pâna la aprobarea noului P.U.G. – initiatori: Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
10. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local – initiatori: Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi. 

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Suceava – initiatori: Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare în municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotarâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare si functionare a Directiei de asistenta sociala – initiator Primarul municipiului Suceava.
14. Raport privind evaluarea activitatii Politiei municipiului Suceava în primele 9 luni ale anului 2009.
15. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 3202 din 06.11.2009

 

 

Inchide