1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

2.     Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Județul Suceava”, cod SMS 53082 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Extindere, modernizare și refuncționalizare sală de sport la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Județul Suceava”, cod SMS 53082 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 13 din Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de vânzare - cumpărare cu plata integrală, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de vânzare - cumpărare cu credit ipotecar, precum şi modificarea promisiunii de vânzare, aprobate prin HCL nr. 335/19.12.2013 şi aprobarea contractului cadru de vânzare – cumpărare cu plata în rate  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor Suceava  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9177/15.09.2014 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 25.006/16.09.2014;

14.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9.513/22.09.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 211/22.09.2014. 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Inchide