1. Proiect de hotărâre privind implicarea sectorului privat la S.C. Termica S.A Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.

 
 
PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 509 din 27.02.2009
Inchide