1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
2.      Proiect de hotărâre privind majorarea preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi SC Termica SA Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind concesionarea unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava şi concesionarea în vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava” a amplasamentului pentru obiectivele: Staţie de Pompare ape uzate Nr.1; Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5; Staţie de pompare apă potabilă Nr.1; Staţie de Pompare ape uzate Tăbăcăriei; Staţia de epurare ape uzate – unitatea de dezinfecţie existentă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.257 din 28 septembrie 2009 referitor la proiectul cu nr.49.897 depus în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, pentru clarificări la proiectul „Program de îmbunătăţire a calităţii mediului în zona Obcini, Areni, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la realizarea proiectului „EVUE – Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa” faza a II-a cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT II – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
8.      Proiect de hotărâre privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri şi sancţiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2430/14.09.2010

 

 

Inchide