1.      Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru transportul public local şi aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători – iniţiatori: dl.Gavril Vîrvara – Viceprimarul municipiului Suceava, dl.Tiberius-Marius Brădăţan – consilier local, d-na Doiniţa-Nela Cocriş – consilier local, dl.Eugen Girigan – consilier local, dl.Grosar Alexandru Cornel – consilier local, dl.Geniloni Sfeclă – consilier local.
 
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  272 din 12.02.2014

Inchide