1. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului local pentru energia termica destinata populatiei de 341,55 lei/Gcal ( inclusiv TVA ) precum si pretul local pentru energia termica destinata agentilor economici de 275,44 lei /Gcal (exclusiv TVA) - initiator Primarul municipiului Suceava;  
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „EXTINDERE, MODERNIZARE SI REFUNCTIONALIZARE SALA DE SPORT LA COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA” si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului- initiator Primarul municipiului Suceava;
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „EXTINDERE, MODERNIZARE SI REFUNCTIONALIZARE SALA DE SPORT LA COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA” - initiator Primarul municipiului Suceava;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „PROIECTARE SI EXECUTIE CAMPUS SCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA” - initiator Primarul municipiului Suceava;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.

   

  PRIMAR,

  ION LUNGU

   

  Avizat pentru legalitate,

  Secretar municipiu

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.  1225 din 10.06.2014 

Inchide